Επικοινωνία
ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ - ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΑΛΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.
Τσελέπη 3, 82100 Χίος - τηλ./fax: 22710 23496


DISTILLERY - CORBONATED DRINKS - IOANNIS GIALIS & SON G.P.
3 Tselepi str. 82100 Chios Greece - tel./fax: +30 22710 23496


ÍÇKÍ YAPIMI - OKSÍZENLÍ ÍÇKÍLER - ÍOANNÍS GÍALÍS & OḠLU
Tselepi 3 Sakiz(Chios) Greece - telefon/fax: +30 22710 23496