Για εμάς
Η ιστορία μας ξεκινά το 1880 στη Χίο με τη δημιουργία της βιοτεχνίας ούζου.
Από το 1950 επεκτείνεται στην παραγωγή της μοναδικής δροσιστικής γκαζόζας και των παραδοσιακών χυμών με το ξεχωριστό άρωμα των χιώτικων εσπεριδοειδών, πορτοκαλάδας, μανταρινάδας και λεμονάδας.
Σήμερα, μετά από 130 χρόνια παράδοσης, η ποτοποιία μας συνεχίζει να παράγει, με τον παραδοσιακό τρόπο, χυμούς και ποτά με την ίδια μοναδική γεύση και άρωμα από τα παλιά...


Our story begins in 1880 on the greek island of Chios with the foundation of the ouzo artisanship.
Since 1950 the company has also started producing the unique refreshing gazoza as well as a variety of traditional fruit juice with the outstanding aroma of chios citrus: orange, tangerine and lemon.
Today, after 130 years of tradition our distillery continues to produce, with the traditional way, drinks and juice with the same unique taste and aroma from the old days...


Varlığımız 1880 yılından sonra. Sakız adasinda uzo űretiminin başlangıcı ile başlar.
1950 yılından sonra űretimimiz gazȍz ile devam eder, ayrıca. Sakız adasının meşhur narenciyeleri de bizi ilgilendirir ve portakal mandalina ve limon suyu ile űretime ayri bir nokta koyarız.
Bugűnlerde 130 yıl sonra, űretimimiz hala devam etmektedir eskiden olduğu gibi tat ve kokuya çok dikkat ederiz...